logo
logo

Om du kommer söder ifrån: Kör väg 136 mot Borgholm. Straxt efter Halltorps Gästgiveri ser du ett vindkraftverk på höger sida (Greby) sväng höger här mot Räpplinge. Efter ca.5 km vid Räpplinge kyrka svänger du höger innan kyrkogårdsmuren mot Tomteby. Tag andra avtagsvägen till höger Cikoriavägen. Kör längst upp på gatan – sista huset på högersida är Laúrsen Hundsim.

Om du kommer norr ifrån: Kör väg 136 mot Borgholm. Vi Borglanda Flygfält sväng vänster mot Räpplinge. Efter ca. 5 km vid Räpplinge kyrka sväng höger och direkt vänster utmed kyrkogårdsmuren mot Tomteby. Tag andra avtagsvägen till höger Cikoriavägen. Kör längst upp på gatan – sista huset på högersida är Laúrsen Hundsim.