logo
logo

Kosten är naturligtvis en mycket viktig komponent och många gånger kan en felaktig kost ge problem som b la övervikt. Detta kan i sin tur ge skelett och ledproblem och därför är ofta kosten en självklar del i behandlingsprocessen.