logo
logo

vibrationsplattaVibrationsträning/behandling på hundar är alldeles nytt i Sverige men har sedan en tid använts av rehabiliteringspersonal på flera svenska djursjukhus/kliniker och kliniska resultat dokumenteras kontinuerligt. Även som friskvård och som komplement till övrig fysisk träning för arbetande hundar fyller vibrationsplattan en funktion. På vibrationsplattan kan man på ett säkert och effektivt sätt komma igång med rehabilitering på ett mycket tidigt stadium och arbeta med avslappning, rörlighet och styrketräning. Träning på vibrationsplattan ger effekter som ökad muskelstyrka, balans, koordination samt ökad cirkulation som underlättar återhämtning och befrämjar läkningen.
Vibrationsbehandling och träning lämpar sig även för katter med skelett skador, artros samt tarmförstoppning svarar ofta positivt och snabbt på denna behandling.

Några typer av patientgrupper som lämpar sig är:

  • För spänstträning av muskler – sena
  • Neuromotoriska besvär
  • För behandling av obestämda smärtsymptom i rygg, höft,
    knä, bog, armbåge
  • För ökad rörlighet och smidighet i låst och spänd muskulatur
  • Muskelförtvining
  • För överviktiga i igångsättningsskedet
  • Vid uppbyggnadsträning efter ledoperationer
  • Vid uppbyggnadsträning av bäcken instabilitet