logo
logo

Kylning av skadad vävnad i akut skede ger en minskad risk för svullnad (ödem). Svullnaden kan i sin tur ge smärta genom tryck på omkringliggande vävnader. Kylan gör så att blodkärl drar ihop sig och eventuell blödning avtar. Cirkulationen blir alltså tillfälligt nedsatt då kärlen drar ihop sig. Däremot får man efter nedkylningen en ökad cirkulation eftersom kroppen vill ”värma upp” vävnaden igen. Den ”skickar” då därför dit en massa extra blod för att återställa vävnadens normala temperatur. Denna ökade cirkulation är viktigt då man i en skadad vävnad vill få bort slaggprodukter och eventuella vätskeansamlingar. Det är dock mycket viktigt att inte kyla för länge då det finns risk för köldskador.

Tiden för kylning varierar lite beroende på om det är tunna eller tjocka vävnader som man kyler. Man ska heller inte ha kallare kyldynor är – 12 grader då även det kan innebära risk för köldskada.