logo
logo

Aktiva substanser (läkemedel) kan med hjälp av galvaniserade strömmar föras in via huden. Genom den spänning som föreligger mellan elektroderna, sker en jonvandring mellan laddade joner i substans och vävnad.